1. Gratis kennismakingsgesprek

Het eerste gesprek vindt bij voorkeur plaats met beide partijen, duurt maximaal 45 minuten, is gratis en geheel vrijblijvend. Tijdens dit gesprek maken wij kennis met elkaar en zal ik jullie vragen een korte schets van de situatie te geven en wat de wensen en behoeften zijn. Vervolgens zal ik vertellen wat mijn rol is en uitleggen wat jullie tijdens de mediation van mij kunnen verwachten.  Als wederzijds wordt besloten om te starten met mediation, wordt er een vervolgafspraak gepland. 

 

2. Intake - Verkenningsfase

Ik start door de mediationovereenkomst met jullie door te nemen en te ondertekenen. In de overeenkomst staan afspraken over regels en procedures, zoals de vertrouwelijkheid, geheimhoudingsplicht, vrijwilligheid en wordt het uurtarief vastgesteld. In deze fase zal ik jullie situatie verder verkennen, door te kijken naar de aard van het conflict en waar de behoeftes liggen.  Aan de hand van wat jullie inbreng is, zal er gekeken worden hoeveel gesprekken er nodig zijn. 

3. Mediationproces

Tijdens de mediation zal ik jullie begeleiden om een overeenstemming te bereiken op de punten die door jullie naar voren zijn gebracht. Na ieder mediationgesprek is er een 'tussenafrondingsfase' waarin ik aandacht besteed aan het resultaat, het vervolg en de relatie tussen en met jullie. 

4. Afronding

In deze fase komt de mediation tot de totale afronding, waarin jullie tot oplossingen, beslissingen en afspraken komen. Daarnaast is het mogelijk om deze afspraken op papier te zetten en aan elkaar te bevestigen. 

Praktische informatie:

  • gemiddeld bestaat een mediationproces uit 2 tot 4 gesprekken en duurt een gesprek maximaal 2 uur

  • afhankelijk van de situatie, kan mijn werkwijze op de in overleg worden aangepast

  • indien gewenst stel ik in overleg met jullie na afloop een vaststellingsovereenkomst op

  • ik werk momenteel vanuit Rotterdam, maar rij graag naar jullie toe

  • het inzetten van een tolk is mogelijk, vraag naar de mogelijkheden

  • indien de klant Tigrinya (Eritrea) spreekt is een tolk overbodig

"It always seems impossible

until its done"

Nelson Mandela

Ervaringen van anderen

Anna

Het is als of er een engel naar binnen kwam gewandeld. Luam is een hele fijne vrouw die het gesprek goed kan begeleiden.