Over Luam Abraham

BP3A9338.jpg

Wie ben ik als mediator?

Goed dat je meer over mij wilt weten, want ik kan mij voorstellen dat je graag iemand inschakelt waarop je kunt vertrouwen. Hieronder lees je meer over mijn achtergrond en mijn keus voor het beroep van mediator.


Luam Abraham, in 1987 geboren in Asmara, Eritrea.

Vanwege de oorlog in Eritrea ben ik met mijn familie gevlucht en woon ik sinds 1990 in Rotterdam, Nederland. 


Mijn keus om mediator en hulpverlener te worden is mede ontstaan doordat ik graag iets wil doen voor de maatschappij en de wil om mij in te zetten voor een ander. Om die reden heb ik zowel de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening als Mediation gedaan. Ik ben zowel SKJ als ADR geregistreerd. 


Sinds vier jaar werk ik als jeugdbeschermer en (gezins)voogd bij Stichting Nidos, een voogdij instelling voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Door de hoge instroom van Eritrese vluchtelingen, kan ik in mijn eigen taal (Tigrinya) en cultuur hulpverlenen en als voorbeeldfiguur optreden voor mijn pupil(len) en gezinnen.


Op basis van mijn achtergrond, opleidingen en ervaringen pas ik het cultuursensitief werken toe in praktijk. De keuze om intercultureel mediator te worden in hulpverlening, zorg en onderwijs is ontstaan doordat ik in de dagelijkse praktijk veel conflictsituaties tegen kom waarbij culturele verschillen het onderliggende probleem zijn. Dit zijn situaties waarin ik kan bemiddelen. Ik richt mij op preventieve mediation, waar mediation vroegtijdig ingezet kan worden om onnodige escalaties te voorkomen. 

Daarbij wil ik mij inzetten om de voordelen van deze vorm van mediation meer onder de aandacht brengen. 

SKJ_logo-e1525093474269.png
Schermafdruk 2020-01-03 15.00.40.png